اطلاعیه
gozaaaal.jpg

چای گوزل اصل

چای گوزل اصل

نسبت به چای های دیگر خیلی دیرتر و کمتر تلخ میشود

*بسته بندی حرفه ای دارد

با بسته بندی (یعنی یکی بیرون و یکی درون)که به صورت زیبا و حرفه ای طراحی شده مانع از ورود مواد دیگر به درون چایی و حتی گرفتن بوهای محیط به چایی میشود

*در 2 نمونه عرضه میشود

 

قیمت برای مصرف کننده ۳۵۰۰۰ تومان

قیمت تعداد ۳۰۰۰۰تومان

تحویل در محل

۰۹۱۹۵۰۷۰۵۵۱

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۷۰۵۵۱

تاریخ انتشار: 1397/12/04

کد آگهی: 1251

صفحه اصلی