کارگر
hamkar.jpg

جذب انباردار سوپرمارکت

به یک انباردار با سابقه کار در سوپرمارکت یا هایپر مارکت

واقع در اقدسیه نیازمندیم2

09212097714

تلفن: 09212097714

تاریخ انتشار: 1398/02/23

کد آگهی: 2272

صفحه اصلی