کارگر
hamkar.jpg

فروشنده سوپرمارکت

دوستان سلام و ادب

اگر دوستانی هستند

که نیاز به گرداننده در سوپر مارکت دارند ' در شیفت صبح

7صبح تا3 ظهر

۰۹۳۶۸۱۵۰۳۴۶

تلفن: ۰۹۳۶۸۱۵۰۳۴۶

تاریخ انتشار: 1398/02/25

کد آگهی: 2275

صفحه اصلی