کارگر
hamkar.jpg

استخدام کارگر ماهر سوپرمارکت

به یک نفرکارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت کار درسوپرمارکت (تهران) نیازمندیم

جای خواب

صبحانه نهار شام

(ترجیها مجرد)۰۹۱۴۹۰۵۱۵۶۳ هاشم پور

تلفن: ۰۹۱۴۹۰۵۱۵۶۳

تاریخ انتشار: 1398/02/25

کد آگهی: 2277

صفحه اصلی