کارگر
hamkar.jpg

استخدام در سوپرمارکت

کارمند ماهر و باتجربه جهت صندوق و سفارش با معرف معتبر برای هایپر مارکت در قیطریه نیازمندیم

۰۹۱۲۸۲۰۴۸۷۳

تلفن:

تاریخ انتشار: 1398/04/05

کد آگهی: 2300

صفحه اصلی