کارگر
hamkar.jpg

استخدام کارگر نیمه ماهر سوپرمارکت

کارمند نیمه ماهر جهت چیدمان در هایپر مارکت قیطریه نیازمندیم

۰۹۱۲۸۲۰۴۸۷۳

تلفن: ۰۹۱۲۸۲۰۴۸۷۳

تاریخ انتشار: 1398/04/02

کد آگهی: 2301

صفحه اصلی