کارگر
hamkar.jpg

استخدام کارگر سوپرمارکت

به یک کارگر جهت کار در سوپر مارکت نیازمندیم با جای خواب

۰۹۳۵۵۳۷۹۳۸۰

تلفن: 09355379380

تاریخ انتشار: 1398/04/09

کد آگهی: 2303

صفحه اصلی