اجاره مغازه
Maghazeh.jpg

اجاره سوپر مارکت

خسته نباشید همکار آن محترم معازه در تهران پارس خیابان استخر به اجاره داده میشود ۰۹۱۹۷۶۶۷۸۱۲ تماس بگیرید2 با کاسب خوب.راه میاد

تلفن: ۰۹۱۹۷۶۶۷۸۱۲

تاریخ انتشار: 1398/04/09

کد آگهی: 2304

صفحه اصلی