کارگر
NoImage.jpg

کارگر ساده سوپرمارکت

سلام.کارگر افغانی ک اشنای با کار سوپر مارکت داشته باشد .برای میدان جمهوری نیازمندم.با جای خواب .09192669187

تلفن: 09192669187

تاریخ انتشار: 1398/04/09

کد آگهی: 2306

صفحه اصلی