اطلاعیه
DKANDO.jpg

عسل دریان کندو

عسل دریان کندو دربسته بندی مختلف وشیک با کیفیتی بی نظیر در ایران دارای استاندارد های جهانی و بازار صادرات آماده همکاری با سوپر مارکتها و هایپر مارکت ها میباشد

تلفن سفارشات:

۰۹۱۲۶۷۱۷۶۱۶ اکبری

۰۹۱۲۱۰۶۹۲۲۸ کرباسی

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۱۷۶۱۶

تاریخ انتشار: 1397/10/17

کد آگهی: 247

صفحه اصلی