اطلاعیه
fendoghli.jpg

صنایع غذایی فندقلی

صنایع غذایی فندقلی

مستقیم از تولید کننده خرید کنید

با حذف واسطه سود بیشتری نصیبتان میشود

۰۹۱۴۳۹۲۷۴۴۶ خلیلی

آی دی تلگرام :

@fendogli

آی دی اینستاگرام:

@fandogli

تلفن: ۰۹۱۴۳۹۲۷۴۴۶

تاریخ انتشار: 1397/11/01

کد آگهی: 263

صفحه اصلی